Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w zakresie akredytacji PCA:

 • maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych do sił rozciągających i ściskających
 • maszyny wytrzymałościowe do badania materiałów budowlanych (prasy do betonu) w zakresie do 6000kN
 • urządzenia technologiczne do sił rozciągających
 • urządzenia technologiczne do sił ściskających
 • aparaty pull-off
 • aparaty pull-out
 • aparaty VSS
 • urządzenia do sprężania strun
 • standy do badania gotowych elementów
 • siłowniki do obciążeń technologicznych
 • koleinomierze

Do pobrania

 • Formularz zamówienia – plik do pobrania
 • Ankieta satysfakcji klienta – plik do pobrania
 • Jak czytać świadectwo wzorcowania