Laboratorium

Celem naszego Laboratorium jest utrzymanie wysokiego poziomu jakości i wiarygodności wykonywanych wzorcowań. Wszystkie wzorce wykorzystywane w naszej firmie mają aktualne świadectwa wzorcowania wykonane przez Główny Urząd Miar oraz inne jednostki akredytowane. Wdrożone procedury są gwarantem spełnionych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedza na temat wykonywania badań gwarantuje wysoką jakość naszych usług.

Polityka jakości

Zobacz politykę jakości